SKU list数码科技

Qualcomm Snapdragon Mobile Smartphone SoC SKU list

Qualcomm Snapdragon Mobile platform / smarphone SKU list updated.

Qualcomm Snapdragon 800 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Snapdragon 888+5LPE1x X1 / 3x A78 / 4x A552.995 / 2.42 / 1.8Adreno 660 @840MHz64b LP5 6400 / 64b LP4X 4266X60 5G/LTE
Snapdragon 8885LPE1x X1 / 3x A78 / 4x A552.84 / 2.42 / 1.8Adreno 660 @840MHz64b LP5 6400 / 64b LP4X 4266X60 5G/LTE
Snapdragon 870N7P1+3x A77 / 4x A553.2 / 2.42 / 1.8Adreno 650 @645MHz64b LP5 5500 / 64b LP4X 4266-
Snapdragon 865+N7P1+3x A77 / 4x A553.1 / 2.42 / 1.8Adreno 650 @645MHz64b LP5 5500 / 64b LP4X 4266-
Snapdragon 865N7P1+3x A77 / 4x A552.84 / 2.42 / 1.8Adreno 650 @587MHz64b LP5 5500 / 64b LP4X 4266-
Snapdragon 855+N71+3x A76 / 4x A552.96 / 2.42 / 1.8Adreno 640 @675MHz64b LP4X 4266X24 LTE
Snapdragon 855N71+3x A76 / 4x A552.84 / 2.42 / 1.8Adreno 640 @585MHz64b LP4X 4266X24 LTE
Snapdragon 84510LPP4x A75 / 4x A552.8 / 1.8Adreno 630 @710MHz64b LP4X 3733X20 LTE
Snapdragon 83510LPE4x A73 / 4x A552.45 / 1.9Adreno 540 @710MHz64b LP4X 3733X20 LTE
Snapdragon 821 (AC)14LPP2+2x Kryo2.34 / 2.19Adreno 530 @653MHz64b LP4 3733X12 LTE
Snapdragon 821 (AC)14LPP2+2x Kryo2.34 / 1.6Adreno 530 @653MHz64b LP4 3733X12 LTE
Snapdragon 821 (AB)14LPP2+2x Kryo2.15 / 1.6Adreno 530 @624MHz64b LP4 3733X12 LTE
Snapdragon 82014LPP2+2x Kryo2.15 / 1.6Adreno 530 @624MHz64b LP4 3733X12 LTE
Snapdragon 820 (Lite)14LPP2+2x Kryo1.8 / 1.36Adreno 530 @510MHz64b LP4 2666X12 LTE
Snapdragon 810 (v2/2.1)20nm4x A57 / 4x A531.96 / 1.56Adreno 430 @630MHz64b LP4 3200X10 LTE
Snapdragon 81020nm4x A57 / 4x A531.96 / 1.56Adreno 430 @600MHz64b LP4 3200X10 LTE
Snapdragon 80820nm2x A57 / 4x A531.82 / 1.44Adreno 418 @600MHz64b LP3 1866X10 LTE
Snapdragon 80528HPm4x Krait 4502.65Adreno 420 @600MHz64b LP3 1600-
Snapdragon 801 (AC)28HPm4x Krait 4002.45Adreno 330 @578MHz64b LP3 1866Gobi 4G (8974)
Gobi 3G (8274)
Snapdragon 801 (AB)28HPm4x Krait 4002.36Adreno 330 @578MHz64b LP3 1866Gobi 4G (8974)
Gobi 3G (8674)
Gobi 3G (8274)
- (8074)
Snapdragon 801 (AA)28HPm4x Krait 4002.26Adreno 330 @450MHz64b LP3 1600Gobi 4G (8974)
Snapdragon 800 (AB)28HPm4x Krait 4002.36Adreno 330 @578MHz64b LP3 1866Gobi 3G (8274)
Snapdragon 800 (AA)28HPm4x Krait 4002.26 (2.15)Adreno 330 @450MHz64b LP3 1600Gobi 4G (8974)
Gobi 3G (8674)
Gobi 3G (8274)
- (8074)
Snapdragon 800 (VV)28HPm4x Krait 4002.15Adreno 330 @450MHz64b LP3 1600Gobi 4G (8974)
Qualcomm Snapdragon 700 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Snapdragon 780G5LPE1x A78 / 3x A78 / 4x A552.4 / 2.2 / 1.9Adreno 64232b LP4X 4266X53 5G/LTE
Snapdragon 778GN61x A78 / 3x A78 / 4x A552.4 / 2.2 / 1.9Adreno 642L32b LP4X 4266X53 5G/LTE
Snapdragon 768G7LPP1+1x A76 / 6x A552.8 / 2.4 / 1.8Adreno 62032b LP4X 4266X52 5G/LTE
Snapdragon 765G7LPP1+1x A76 / 6x A552.4 / 2.2 / 1.8Adreno 62032b LP4X 4266X52 5G/LTE
Snapdragon 7657LPP1+1x A76 / 6x A552.3 / 2.2 / 1.8Adreno 62032b LP4X 4266X52 5G/LTE
Snapdragon 750G8LPP2x A77 / 6x A552.2 / 1.8Adreno 61932b LP4X 4266X52 5G/LTE
Snapdragon 732G8LPP2x A76 / 6x A552.3 / 1.8Adreno 61832b LP4X 3733X15 LTE
Snapdragon 730G8LPP2x A76 / 6x A552.2 / 1.8Adreno 61832b LP4X 3733X15 LTE
Snapdragon 7308LPP2x A76 / 6x A552.2 / 1.8Adreno 61832b LP4X 3733X15 LTE
Snapdragon 720G8LPP2x A76 / 6x A552.3 / 1.8Adreno 61832b LP4X 3733X15 LTE
Snapdragon 71210LPP2x A75 / 6x A552.3 / 1.7Adreno 61632b LP4X 3733X15 LTE
Snapdragon 71010LPP2x A75 / 6x A552.2 / 1.7Adreno 61632b LP4X 3733X15 LTE
Qualcomm Snapdragon 600 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Snapdragon 6908LPP2x A77 / 6x A552.0 / 1.7Adreno 619L32b LP4X 3733X51 5G/LTE
Snapdragon 67811LPP2x A76 / 6x A552.2 / 1.7Adreno 61232b LP4X 3733X12 LTE
Snapdragon 67511LPP2x A76 / 6x A552.0 / 1.7Adreno 61232b LP4X 3733X12 LTE
Snapdragon 67010LPP2x A75 / 6x A552.0 / 1.7Adreno 61532b LP4X 3733X12 LTE
Snapdragon 66511LPP4x A73 / 4x A532.0 / 1.8Adreno 61032b LP4X 3733X12 LTE
Snapdragon 66211LPP4x A73 / 4x A532.0 / 1.8Adreno 61032b LP4X 3733X12 LTE
Snapdragon 66014LPP4x A73 / 4x A532.2 / 1.8Adreno 51232b LP4 3733X12 LTE
Snapdragon 65328HPm4x A72 / 4x A531.95 / 1.44Adreno 510 @600MHz64b LP3 1866X9 LTE
Snapdragon 65228HPm4x A72 / 4x A531.8 / 1.4Adreno 510 @600MHz64b LP3 1866X8 LTE
Snapdragon 65028HPm2x A72 / 4x A531.8 / 1.4Adreno 510 @600MHz64b LP3 1866X8 LTE
Snapdragon 63614LPP4x A73 / 4x A531.8 / 1.6Adreno 50932b LP4 2666X12 LTE
Snapdragon 63214LPP4x A73 / 4x A531.8 / 1.8Adreno 50632b LP4 2666X9 LTE
Snapdragon 63014LPP4+4x A532.2 / 1.8Adreno 50832b LP4 2666X12 LTE
Snapdragon 62614LPP8x A532.2Adreno 506 @650MHz32b LP3 1866X9 LTE
Snapdragon 62514LPP8x A532.0Adreno 506 @650MHz32b LP3 1866X9 LTE
Snapdragon 61728LP4+4x A531.5 / 1.2Adreno 405 @550MHz32b LP3 1866X8 LTE
Snapdragon 61628LP4+4x A531.7 / 1.2Adreno 405 @550MHz32b LP3 1600X5 LTE
Snapdragon 61528LP4+4x A531.5 / 1.0Adreno 405 @550MHz32b LP3 1600X5 LTE
Snapdragon 61028LP4x A531.7Adreno 405 @550MHz32b LP3 1600X5 LTE
Snapdragon 600 (AB)28LP4x Krait 3001.9Adreno 320 @450MHz64b LP3 1200- (APQ)
Snapdragon 600 (T)28LP4x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP3 1200- (APQ)
Snapdragon 600 (M)
Formerly S4 Prime
28LP4x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP3 1066- (APQ)
Snapdragon 600 (1AA)28LP4x Krait 3001.5Adreno 320 @400MHz64b LP3 1066- (APQ)
Qualcomm Snapdragon 400 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Snapdragon 4808LPP2x A76 / 6x A552.0 / 1.8Adreno 61932b LP4X 4266X51 5G/LTE
Snapdragon 46011LPP4x A73 / 4x A531.8 / 1.8Adreno 61032b LP4X 3733/LP3 1866X11 LTE
Snapdragon 45014LPP8x A531.8Adreno 506 @600MHz32b LP3 1866X9 LTE
Snapdragon 43912nm4+4x A531.95 / 1.45Adreno 505LP3X6 LTE
Snapdragon 43528LP8x A531.4Adreno 50532b LP3 1600X9 LTE
Snapdragon 43028LP8x A531.4Adreno 50532b LP3 1600X6 LTE
Snapdragon 42912nm4x A531.95Adreno 504LP3X6 LTE
Snapdragon 42728LP4x A531.4Adreno 30832b LP3 1333X9 LTE
Snapdragon 42528LP4x A531.4Adreno 30832b LP3 1333X6 LTE
Snapdragon 41528LP8x A531.4Adreno 40532b LP3 1333X5 LTE
Snapdragon 41228nm SMIC4x A531.4Adreno 306 @450MHz32b LP3/LP2 1200X5 LTE
Snapdragon 41028nm SMIC4x A531.2Adreno 306 @450MHz32b LP3/LP2 1066X5 LTE
- (APQ)
Snapdragon 400 (8x30AB)28LP2x Krait 3001.7Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066Gobi 4G (8930)
Gobi 3G (8630)
Gobi 3G (8230)
- (8030)
Snapdragon 400 (8x30AA)28LP2x Krait 2001.4Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066Gobi 4G (8930)
Snapdragon 400 (8x30)28LP2x Krait 2001.2Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066Gobi 4G (8930)
Gobi 3G (8630)
Gobi 3G (8230)
- (8030)
Snapdragon 400 (8x28)28LP4x A71.6Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066Gobi 4G (8928)
Gobi 3G (8628)
Gobi 3G (8228)
- (8028)
Snapdragon 400 (8x26)28LP4x A71.2Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066Gobi 4G (8926)
Gobi 3G (8626)
Gobi 3G (8226)
- (8026)
Qualcomm Snapdragon 200 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Qualcomm 21528LP4x A531.3Adreno 30832b LP3 1333X5 LTE
Snapdragon 21228LP4x A71.3Adreno 30432b LP3/2 1066X5 LTE
Snapdragon 21028LP4x A71.1Adreno 30432b LP3/2 1066X5 LTE
Snapdragon 20828LP2x A71.1Adreno 30432b LP3/2 800Gobi 3G
Qualcomm 20528LP2x A71.1Adreno 30432b LP3/2 667X5 LTE
Snapdragon 20028LP4x A71.2Adreno 304 @400MHz32b LP2 667Gobi 3G (8612)
Gobi 3G (8212)
Snapdragon 20028LP2x A71.2Adreno 304 @400MHz32b LP2 667Gobi 3G (8610)
Gobi 3G (8210)
Snapdragon 20045LP4x A51.4Adreno 203 @400MHz32b LP2 667Gobi 3G (8625Q)
Gobi 3G (8225Q)
Qualcomm Snapdragon S4 Series Mobile SoC
S4 Pro
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
APQ806428LP4x Krait1.5Adreno 320 @400MHz64b LP2 1333-
MSM8960DT28LP2x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP2 1000LTE
MSM8960T Pro28LP2x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP2 1000LTE
MSM8960T28LP2x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP2 1000LTE
MSM8260A Pro28LP2x Krait 3001.7Adreno 320 @400MHz64b LP2 10003G
S4 Plus
MSM8x60/A28LP2x Krait 2001.5Adreno 225 @400MHz64b LP2 1000LTE (8960)
3G (8660A)
3G (8260A)
- (8060A)
MSM8x3028LP2x Krait 2001.2Adreno 305 @400MHz32b LP2 1066LTE (8930)
3G (8630)
3G (8230)
- (8030)
MSM8x2728LP2x Krait1.0Adreno 305 @400MHz32b LP2 8003G (8627)
3G (8227)
S4 Play
MSM8x2545nm2x A51.2Adreno 203 @400MHz32b LP2 6003G (8625)
3G (8225)
S3
MSM8x6045nm2x Scorpion1.7Adreno 220 @266MHz32b LP2 6673G (8660)
3G (8260)
- (8060)
S2
MSM8x55T45nm1x Scorpion1.5Adreno 205 @266MHz32b LP2 6673G (8655T)
3G (8255T)
MSM8x5545nm1x Scorpion1.0Adreno 205 @266MHz32b LP2 6673G (8655)
3G (8255)
- (8055)
MSM7x3045nm1x Scorpion0.8Adreno 205 @266MHz32b LP2 6673G (7630)
3G (7230)
S1
QSD8x5065nm1x Scorpion1.0Adreno 200 @226MHz32b LP2 8003G (8650)
3G (8250)
MSM7x27A45nm1x A51.0Adreno 200 @245MHz32b LPDDR 4003G (7627A)
3G (7227A)
MSM7225AB45nm1x A51.0Adreno 200 @245MHz32b LPDDR 4003G
MSM7x25A45nm1x A50.8Adreno 200 @245MHz32b LPDDR 4003G (7625A)
3G (7225A)
MSM7x2765nm1x ARM110.8Adreno 200 @226MHz32b LPDDR 3333G (7627)
3G (7227)
MSM7x2565nm1x ARM110.53-32b LPDDR 3333G (7625)
3G (7225)

 

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮