SKU list未分類

HiSilicon Kirin Mobile SoC SKU list

HiSilicon Kirin Mobile SoC SKU list updated 20.12.21.

HiSilicon Kirin 900 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Kirin 9000N51+3x A77 / 4x A553.13 / 2.54 / 2.05Mali G78MP2464b LP5 5500 / LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 9000EN51+3x A77 / 4x A553.13 / 2.54 / 2.05Mali G78MP2264b LP5 5500 / LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 990 5GN7+1+3x A76 / 4x A552.86 / 2.36 / 1.95Mali G76MP16 @600MHz64b LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 990E 5GN7+1+3x A76 / 4x A552.86 / 2.36 / 1.95Mali G76MP14 @600MHz64b LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 990 4GN71+3x A76 / 4x A552.86 / 2.06 / 1.86Mali G76MP16 @600MHz64b LP4X 4266Balong 765 LTE
Kirin 985 5GN71+3x A76 / 4x A552.58 / 2.4 / 1.84Mali G77MP864b LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 980N72+2x A76 / 4x A552.6 / 1.92 / 1.8Mali G76MP10 @720MHz64b LP4X 4266Balong LTE Cat.21
Kirin 970N104x A73 / 4x A532.36 / 1.84Mali G72MP12 @767MHz64b LP4 3733Balong LTE Cat.18
Kirin 96016FFC4x A73 / 4x A532.36 / 1.84Mali G71MP8 @1037MHz64b LP4 3733Balong 750 LTE Cat.12
Kirin 95516FF+4x A72 / 4x A532.52 / 1.81Mali T880MP4 @900MHz64b LP4 2666Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 95016FF+4x A72 / 4x A532.3 / 1.81Mali T880MP4 @900MHz64b LP4/LP3 2666Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 93528HPm4+4x A532.2 / 1.5Mali T628MP4 @680MHz64b LP3 1600Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 93028HPm4+4x A532.0 / 1.5Mali T628MP4 @680MHz64b LP3 1600Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 92828HPm4x A15 / 4x A72.0 / 1.3Mali T628MP4 @600MHz64b LP3 1600Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 92528HPm4x A15 / 4x A71.8 / 1.3Mali T628MP4 @600MHz64b LP3 1600Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 92028HPm4x A15 / 4x A71.7 / 1.3Mali T628MP4 @600MHz64b LP3 1600Balong 720 LTE Cat. 6
Kirin 910T28HPm4x A91.8Mali 450MP4 @700MHz32b LP3 1600Balong 710 LTE Cat. 4
Kirin 91028HPm4x A91.6Mali 450MP4 @533MHz32b LP3 1600Balong 710 LTE Cat. 4
HiSilicon Kirin 800 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Kirin 820 5GN71+3x A76 / 4x A552.36 / 2.22 / 1.84Mali G57MP664b LP4X 4266Balong 5000 5G
Kirin 810N72x A76 / 6x A552.27 / 1.9Mali G52MP6 @820MHz64b LP4X 4266Balong LTE Cat.12
HiSilicon Kirin 700 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Kirin 710N124x A73 / 4x A532.2 / 1.7Mali G51MP4 @1000MHz32b LP4/3 4266Balong LTE Cat.12
Kirin 710F (FCCSP)N124x A73 / 4x A532.2 / 1.7Mali G51MP4 @1000MHz32b LP4/3 4266Balong LTE Cat.12
Kirin 710ASMIC 14nm4x A73 / 4x A532.0 / 1.7Mali G51MP4 @1000MHz32b LP4/3Balong LTE Cat.12
HiSilicon Kirin 600 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Kirin 65916FF+4+4x A532.36 / 1.7Mali T830MP2 @900MHz64b LP3 1866Balong LTE Cat.6
Kirin 65816FF+4+4x A532.36 / 1.7Mali T830MP2 @900MHz64b LP3 1866Balong LTE Cat.6
Kirin 65516FF+4+4x A532.12 / 1.7Mali T830MP2 @900MHz64b LP3 1866Balong LTE Cat.6
Kirin 65016FF+4+4x A532.0 / 1.7Mali T830MP2 @900MHz64b LP3 1866Balong LTE Cat.6
Kirin 62028nm4x A531.2Mali 450MP4 @533MHz32b LP3 1600Balong LTE Cat.4
HiSilicon K3V2 Series Mobile SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
K3V2E40nm4x A91.5Vivante GC4000 @240MHz64b LP2-
K3V240nm4x A91.4Vivante GC4000 @240MHz64b LP2-

Full SKU Stack charts are available here

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮