SKU list

MediaTek Dimensity 5G Mobile SoC SKU list

MediaTek Dimensity 5G Mobile SoC SKU list updated 21.06.19.

MediaTek Dimensity 5G SoC
MoePCNodebig.LITTLEClockGPURAMModem
Dimensity 1200N61x A78 / 3x A78 / 4x A553.0 / 2.6 / 2.0Mali G77MP964b LP4X 42665G / LTE Cat.19
Dimensity 1100N64x A78 / 4x A552.6 / 2.0Mali G77MP964b LP4X 42665G / LTE Cat.19
Dimensity 1000+N74x A77 / 4x A552.6 / 2.0Mali G77MP964b LP4X 37335G / LTE Cat.19
Dimensity 1000N74x A77 / 4x A552.6 / 2.0Mali G77MP964b LP4X 37335G / LTE Cat.19
Dimensity 1000LN74x A77 / 4x A552.2 / 2.0Mali G77MP764b LP4X 37335G / LTE Cat.19
Dimensity 1000CN74x A77 / 4x A552.0 / 2.0Mali G57MP564b LP4X 37335G / LTE Cat.19
Dimensity 900N62x A78 / 6x A552.4 /2.0Mali G68MP4LP5/LP4X5G / LTE
Dimensity 820N72x A76 / 6x A552.6 /2.0Mali G57MP532b LP4X 42665G / LTE
Dimensity 800UN72x A76 / 6x A552.4 /2.0Mali G57MP332b LP4X 42665G / LTE
Dimensity 800N72x A76 / 6x A552.0 /2.0Mali G57MP432b LP4X 42665G / LTE
Dimensity 720N72x A76 / 6x A552.0 /2.0Mali G57MP332b LP4X 42665G / LTE
Dimensity 700N72x A76 / 6x A552.2 /2.0Mali G57MP232b LP4X 42665G / LTE

剧毒术士马文

留学中 Comp.Arch|RISCV|HPC|FPGA 最近沉迷明日方舟日服 联系方式请 discord 或者 weibo 私信。目前不在其他平台活动。 邮箱已更新为[email protected]。 看板娘:ほし先生♥

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部按钮